ίασις Μονάδα Αιμοκάθαρσης στη Βέροια

Είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική
αυτός που δε γνωρίζει τι είναι άνθρωπος.

Ιπποκράτης