Ιατρός ίασις Κόλβατζης Κυριαζής Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος Διευθυντής Μ.Χ.Α.

Κόλβατζης Κυριαζής
Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος

Διευθυντής Μ.Χ.Α.

Ιατρός ίασις Σπυρόπουλος Θ. Πέτρος Επιστημονικά Υπεύθυνος Νεφρολόγος MSc Μ.Χ.Α.

Σπυρόπουλος Θ. Πέτρος

Επιστημονικά Υπεύθυνος
Νεφρολόγος MSc Μ.Χ.Α.

Ιατροί - Προσωπικό

Την Νεφρολογική μονάδα Ίασις με Δ/ντη τον κ. Κόλβατζη Κυριαζή Μαιευτήρα – Χειρουργό Γυναικολόγο, τον κ. Σπυρόπουλο Θ. Πέτρο Επιστημονικά Υπεύθυνο Νεφρολόγο MSc και την κ. Κοκκώνη Μαρία Νεφρολόγο, πλαισιώνουν συνεργάτες ιατροί και άλλων ειδικοτήτων όπως Αγγειοχειρουργός, Νευρολόγος, Μικροβιολόγος και Καρδιολόγος όλοι με πολυετή εμπειρία στην αιμοκάθαρση.

Την ομάδα μας συμπληρώνουν οι πολύτιμοι Νοσηλευτές και η έμπειρη Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια.

Την Νεφρολογική μονάδα Ίασις με Δ/ντη τον κ. Κόλβατζη Κυριαζή Μαιευτήρα – Χειρουργό Γυναικολόγο και τον κ. Σπυρόπουλο Θ. Πέτρο Επιστημονικά Υπεύθυνο Νεφρολόγο MSc Μ.Χ.Α πλαισιώνουν ιατροί και άλλων ειδικοτήτων όπως Αγγειοχειρουργός, Νευρολόγος, Μικροβιολόγος και Καρδιολόγος όλοι με πολυετή εμπειρία στην αιμοκάθαρση. Την ομάδα μας συμπληρώνουν οι πολύτιμοι Νοσηλευτές και η έμπειρη Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια.
ίασις Μονάδα Αιμοκάθαρσης στη Βέροια

Είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική
αυτός που δε γνωρίζει τι είναι άνθρωπος.

Ιπποκράτης