” Ίασις ” Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Η ΝΕΑ υπερσύγχρονη γενιά μηχανημάτων αιμοκάθαρσης της Μονάδας μας προσφέρει μια άκρως ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την παροχή

• Κλασικής Αιμοκάθαρσης

• Αιμοδιαδιήθησης

• on-line αιμοδιαδιήθησης

συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με την απλότητα. Τα συστήματα θεραπείας παρέχουν απεριόριστες ποσότητες αποστειρωμένου υγρού υποκατάστασης για μια εξαιρετικά αποτελεσματική θεραπεία on-line αιμοδιαδιήθησης, επίσης έξυπνα εφαρμόζουν το σύστημα on-line ώστε τα βήματα πριν και μετά την σύνδεση του ασθενούς να είναι εξαιρετικά απλά.

Το πρωτόκολο θεραπείας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προηγμένων θεραπευτικών επιλογών, όπως την παρακολούθηση του όγκου του αίματος, την εκτίμηση της επανακυκλοφορίας της φίστουλα και ακριβή εκτίμηση της επάρκειας αιμοκάθαρσης κάθε στιγμή (kt/v)

Η αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού φίλτρου, μέσω του οποίου γίνεται ο καθαρισμός του αίματος.

Τα προηγμένα φίλτρα της εταιρείας DEMO (Low Flux: μικροί πόροι για ουσίες μικρού ΜΒ και High Flux: μεγαλύτεροι πόροι για ουσίες μικρού και μέσου ΜΒ), Ελληνικής προελεύσεως, είναι βασισμένα σε μεμβράνες πολυσουλφόνης που συνδυάζουν απόδοση με άριστη βιοσυμβατότητα και μηδενικό κίνδυνο ενδοτοξιναιμίας.

Σύγχρονα μηχανήματα στην ίασις Μονάδα Αιμοκάθαρσης στη Βέροια
Σύγχρονα μηχανήματα στην ίασις Μονάδα Αιμοκάθαρσης
ίασις Μονάδα Αιμοκάθαρσης στη Βέροια

Είναι αδύνατο να ξέρει ιατρική
αυτός που δε γνωρίζει τι είναι άνθρωπος.

Ιπποκράτης